Учитавајући гиф

БИОГРАФСКИ ЛЕКСИКОН


Издвајањем завичајног фонда 1992. године у посебну библиотечку целину појачала се и потреба за систематском набавком и прикупљањем завичајне грађе. Завичајно одељење Народне библиотеке „Јефимија“ од тада, поред књига и периодике, прикупља и податке, документа и фотографије завичајних аутора, као и значајних културно-историјских личности из трстеничког краја за формирање биографија и библиографија.

Овај дигитални Биографски лексикон, кога је осмислио, уредио и приредио Иван Величковић, библиотекар Завичајног одељења, само је мањи део, његов избор прикупљених биографских података о завичајним личностима и ауторима, допуњен и проверен разним изворима: матичним књигама, архивским документима, објављеним завичајним монографијама, лексиконима и другим публикацијама, као и подацима са интернета.

Као важније изворе издвајамо: Српски биографски речник, I-VII, Нови Сад, 2004-2018; Слободан Симоновић, Енциклопедија Крушевца и околине, од I до IV изд., Крушевац – Александровац, 2011-2020; Момчило Р. Тодосијевић, Значајне личности трстеничког краја, Трстеник, 2013. и завичајне монографије Станка Бзенића и других аутора.