Учитавајући гиф

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА


Значајнијом набавком рачунара и друге рачунарске опреме, увођењем интернета и умрежавањем, као и доласком библиотекара у Завичајно одељење, обученог за рад у више компјутерских програма, Народна библиотека „Јефимија“, од 2005. године, започиње и са дигитализацијом.

Од тог времена, сва наша издања, плакати и други пропагандни материјал, писана, фото и видео-документација, као и значајнија завичајна грађа, посебно сликовна: старе разгледнице и фотографије, документа, рукописи – чувају се и у дигиталном облику. Ова дигитализована грађа данас достиже више хиљада јединица.

Поред свог дигиталног фонда, библиотека поседује и велику дигиталну збирку старих фотографија, рукописа и докумената који су у власништву старих трстеничких породица и појединаца.