Учитавајући гиф

УСЛУГЕ


Поред богатог и разноврсног библиотечког фонда који се редовно допуњава и занавља и савремено и технички уређеног простора, Народна библиотека „Јефимија“, преко својих служби које су организоване као: Позајмно одељење за одрасле, Научно одељење са читаоницом, Завичајно одељење, Дечје одељење, Одељење поклон-збирки и Подручно одељење у Великој Дренови, својим корисницима, сваког радног дана нуди: годишње учлањење, стручну помоћ радника библиотеке, коришћење Читаонице капацитета 12 радних места, коршћење Интернет читаонице са три рачунара, услуге фотокопирања, штампања, скенирања и нарезивања Ц-деа и Ди-ви-дија, књиговезачке услуге, као и услуге припреме за штампу.

Корисницима, члановима библиотеке, којих је, већ низ година, просечно око 1.800, омогућена је и резервација књига и међубиблиотечка позајмица.

Члановима библиотеке и истраживачима је на услузи и богат фонд завичајне грађе, стручна помоћ и два читалачка места са рачунарима и интернетом. Дигитализацијом ова значајна грађа постаје доступна свима путем интернета.

Библиотека својим члановима, корисницима и грађанству редовно организује књижевно-културне манифестације и догађања, представљање књига, предавања и изложбе.

Услуге