Учитавајући гиф

РАЗГЛЕДНИЦЕ


Народна библиотека „Јефимија“ је у време формирања Завичајног одељења 1992. године поседовала збирку од само десетак старих разгледница, углавном поклона трстеничког колекционара и библиофила, Бошка Николића. Тек од 2005. године ово одељење озбиљно приступа планском и континуираном увећању ове збирке која данас броји више стотина јединица, увећавана подједнако поклонима, интернет куповином, куповином на сајмовима, пијацама и од појединаца.

Захваљујући сарадницима и пријатељима наше библиотеке, посебно Миломиру Стевићу, бившем директору Историјског архива Крушевац и колекционару који нам је уступио део своје збирке старотрстеничких разгледница, као и Зорану Дамњановићу, трстеничком глумцу аматеру, на поклону великог броја новијих разгледница, Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник већ данас поседује значајну завичајну збирку старих разгледница.

Ову збирку разгледница, која се још увек допуњава, поделили смо на оне старије од 1945. године коју чине албуми: Трстеник од 1945, Љубостиња од 1945, Трстеник до 1945, Љубостиња до 1945 и Разгледнице Врњачке Бање, чији су издавачи Трстеничани, или су мотиви трстеничке виле, или куће.

Читав овај фонд завичајних разгледница је током набавке уједно и обрађен и дигитализован, а у току је и унос у COBISS-у.

ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] = Trstenik : Целокупан излед вароши = Vue totale de la ville. - Трстеник : Сретен Ј. Бранковић, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Целокупни изглед вароши [Сликовна грађа] = Trstenik – Vue totale de la ville. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1910?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Панорама. - Трстеник: Књижара Василија Перчевића, [1935?] (Лесковац : Соко). - 1 разгледница : црно-бела ; 9x14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., 1923?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – изглед из авијона [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Благоја Антића, [б. г] . - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] = Trstenik. - Врњачка Бања : Милорад Јовановић, [1929?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ИЗГЛЕД Трстеника [Сликовна грађа]. - Трстеник : Павловића Књижара, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Главна улица [Сликовна грађа] = Trstenik – Rue principale. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Главна ул. [Сликовна грађа] = Trstenik – Rue principale. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1913?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Главна ул. [Сликовна грађа] = Trstenik – Rue principale. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1912?]. - 1 разгледница : у боји ; 9х14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеник [Сликовна грађа] : Главна улица. - [б. м. : б. и., 1905?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
[ТРСТЕНИК] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - [Трстеник] : Милорад Јовановић, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Главна улица. - Трстеник : Књижара Павловића, [1933?]. - 1 разгледница : светло-смеђе тонирана ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК, изглед моравске улице [Сликовна грађа] = Trstenik, Vue de rue Moravska. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г] . - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеника  [Сликовна грађа] = Souvenir de Trstenik : Школа = Schule ; Црква = Kirche. – [Трстеник] : Милосав Мирић, [б. г]. - 1 разгледница ([2] фотогр.) : црно-бела, 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Црква и основна школа. - Трстеник : Књижара Василија Перчевића, [б. г] (Лесковац : Соко). - 1 разгледница : црно-бела, 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Црква и основна школа. - Трстеник : Књижара Павловића, [1928?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Б. Антића, [1936?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Начелство, Црква и Школа. - Трстеник : Књижара Благоје Антић, [1938?] (Maribor : Heliosax). - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Пијаца. - Трстеник: Павловића Књижара, [1935?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9x13 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Пијаца. - Трстеник : Књижара Василија Перчевића, [б. г]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Пијаца. - Трстеник : Књижара Павловића, [1931?]. - 1 разгледница :  у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА [Сликовна грађа] = Trstenik – La gare. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1916?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] = Trstenik : дом Видосава Трошића = Maison de Trochits. - Београд : Рајковић и Ђуковић, [б. г]. - 1 разгледница :  у бојама ; 9х14 cm
[ТРСТЕНИК] [Сликовна грађа] = Црква : Мост преко Мораве : Мане. Љубостиња : Жел. станица. - [Трстеник : Фото-поликарп, 1932?]. - 1 разгледница ([4] фотогр.) : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Б. Антића, [б. г]. - 1 разгледница ([5] фотогр.) : црно-бела ; 9x14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеника [Сликовна грађа]. - [Трстеник] : Милосав Мирић, [1904?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеника [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., 1909?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеника [Сликовна грађа] = Трстеничка црква. - Београд : Књижара Рајковића и Ђујовића, [1909?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ПОЗДРАВ из Трстеника [Сликовна грађа] = Трстеничка црква. - Трстеник :  Сретен Ј. Бранковић, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
TRSTENIK – Crkva – Kirche [Сликовна грађа]. - Budapest : Vasúti Levelezölapárusitás, [1930?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
TRSTENIK [Сликовна грађа] = Crkva – Kirche. - Budapest : Vasúti Levelezölapárusitás, [1926?]. - 1 разгледница : у боји ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Нова црква [Сликовна грађа] = Trstenik – L’église nouvelle. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1915?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Нова црква [Сликовна грађа] = Trstenik – L’église nouvelle. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1912?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
[МОСТ на Морави] [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Момира Павловића, [б. г]. - 1 разгледница : црвено-смеђе тонирана ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] = Trstenik : Мост на Морави = Pont sur Morava. - Трстеник : Сретен Ј. Бранковић, [1916?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК, Мост на Морави [Сликовна грађа] = Trstenik, Pont sur Morava. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1903?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК, Мост на Морави [Сликовна грађа] = Trstenik, Pont sur Morava. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1912?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
МОСТ на Морави [Сликовна грађа] : Поздрав из Трстеника. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [1911?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МОСТ на Морави [Сликовна грађа] : Поздрав из Трстеника. -  [б. м. : б. и., (1907?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Мост преко Мораве. - Трстеник : Књижара Василија Перчевића, [б. г]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Мост на Морави – (Плажа) [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Б. Антићa, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - Трстеник : Милорад Јовановић, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа] : Мост на Морави. - Трстеник : Павловића Књижара, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
[МОСТ на Морави] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 разгледница : црно-белa ; 14х9 cm
ТРСТЕНИК – црква [Сликовна грађа]. - Трстеник : Павловића Књижара, [1934?]. - 1 разгледница : смеђе тонирана ; 14х9 cm
ТРСТЕНИК [Сликовна грађа]. - Трстеник : Милорад Јовановић, [1923?]. - 1 разгледница : смеђе тонирана ; 14х9 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : Поздрав из Србије. -  Београд : Соломон Ј. Коен, [1902?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : задужбина српске царице Милице из XIV века. - [Београд : Јевта М. Павловић и компанија, 1901?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] = Monastère Ljubostinja. - [б. м. : б. и., 1913?]. - 1 разгледница : смеђе тонирана ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., 1926?] (Ужице : Штампа Романовић). - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиње [Сликовна грађа] : задужбина царице Милице  = Monastère Ljubostinje : foundation de la tsafine Milica. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ВРЊАЧКА Бања, Манастир Љубостиња [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., 1923?]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња код Tрстеника [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Момира Павловића, [б. г]. - 1 разгледница : црвено-смеђе тонирана ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Крушевац : „Романовић“, [1927?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ВРЊАЧКА Бања – Манастир „Љубостиња“ [Сликовна грађа] = Bain de Vrntse – Monastère Ljubostinja. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : Задужб. цар. Милице. - Трстеник : Павловића Књижара, [б. г]. - 1 разгледница : жуто-смеђе тонирана ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]: У близини Трстеника. - Трстеник : Књижара Благоја Антића, [б. г] (Maribor : Heliosax). - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : Трстеник. - Чачак : Елект. штамп. Сл. Г. Поповића и сина, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
[МАНАСТИР Љубостиња] [Сликовна грађа]. - Врњачка Бања : Фото Крчмаревић, [1926?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
КОНАК манастира Љубостиња [Сликовна грађа]. - [б. м., б. и., 1939?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : Код Трстеника задужбина Цара Лазара. - Београд : књижара Рајковића и Ђуковића, (1907?). - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиње [Сликовна грађа] : задужбина царице Милице = Monastere de Ljubostinje, foundation de la tsarine Milica. - Београд : књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г]. - 1 разгледница : у бојама ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа] : Поздрав из Србије. - Београд : Соломон Ј. Коен, [1905?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Василија Перчевића, [б. г]. - 1 разгледница :  у бојама ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња Задужб. Цар. Милице [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Б. Антића, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ТРСТЕНИК – Манастир Љубостиња [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г] (Мaribor : Heliosax). - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Врњци : Фото Крчмаревић, [б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - [б. м : б. и, б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Врњци : Фото Крчмаревић, [1934?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Врњци : Фото Крчмаревић, [1934?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. - Трстеник : Књижара Благоје Антић, [1935?]. - 1 разгледница : црно-бела ; 9х14 cm
ВРЊАЧКА Бања: Манастир „Љубостиња“ [Сликовна грађа]. - [Врњачка Бања] : Књижара Милорада Грујића, [1927?]. - 1 разгледница : смеђе тонирана ; 9х14 cm
ВРЊАЧКА Бања. Манастир Љубостиња [Сликовна грађа] = Bain de Vrntsé. Monastère Lоubostigna. - Београд : Књижара Рајковића и Ђуковића, [б. г]. - 1 разгледница : у боји ; 9х14 cm
МАНАСТИР Љубостиња [Сликовна грађа]. – [б. м. : б. и., б. г]. - 1 разгледница : црно-бела ; 14х9 cm