Учитавајући гиф

НОВИНЕ


Прве новине у трстеничком крају, „Вредан задругар“ (Орган омашничких земљорадничких задруга – кога уређују пријатељи Задружнога покрета у Омашници), власника и одговорног уредника, Стојана Ј. Антића из Омашнице, излазе 1905. године у два броја – бр. 1 (октобар) и бр. 2 (новембар), димензија 16,5 х 22 цм, на 8 страна, из Штампарије Чеде Стефановића у Београду.

У Штампарији „Слово“ Љубисава Козића у Крушевцу, од 21. августа 1935. године, Трстеничанин Сава Ј. Поповић, као власник и одговорни уредник покреће новине „Народна воља“, Независан орган јавног мишљења. Овај недељни лист од 4 стране, димензија 42 цм, излазио је само до бр. 4, до 12. септембра 1935. године.

Као издавач, Раднички универзитет Трстеник, 14. октобра 1961. године, објављује први број новина „Информације“ – лист радног колектива Фабрике хидрауличних уређаја „Прва петолетка“ Трстеник. Новине „Информације“, величине 44 цм, чији је главни и одговорни уредник Драган Вучковић, новинар из Трстеника, излазе до 1965. године. Од ове године „Информације“ излазе под именом „Петолетка“, као лист Индустрије хидраулике и пнеуматике „Прва петолетка“ Трстеник и излазе редовно до 1990. године, до бр. 720, а нередовно до 2001. године, до бр. 810, када се гасе.

Исте године, 15. априла 1965, и Центар за информисање Радничког универзитета Трстеник издаје први број двомесечника „Трибина“ – лист за политичка и друштвена питања, главног и одговорног уредника Љубивоја Косића, новинара из Трстеника. Ове општинске новине су редовно излазиле до 1994. године и за то време су мењале уреднике, димензије (од 42 до 30 цм) и број страна, као и додатке и подлистке. Након 1994. године „Трибина“ излази нередовно и са прекидима.

Поред ових, изабраних и важнијих новина, у трстеничкој општини је објављивана и друга периодика: школске новине и билтени, општински гласници, задружне и сеоске новине, новине разних предузећа и институција... Објављиване су и као самостални листови и као додаци и подлисци „Трибине“ и „Петолетке“.

Услуге