Учитавајући гиф

ЦЕНОВНИК УСЛУГA


ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Упис и друге услуге Цена
- Одрасли 500,00
- Одрасли (са попустом) 400,00
- Деца (школска) и студенти 400,00
- Деца (школска) и студенти (са попустом) 300,00
- Колективни упис (по члану) 300,00
- Нова чланска карта 50,00
- Дневна надокнада за задржавање књиге 3,00
- Задржавање књиге дуже од 30 дана 100,00
- Враћање књиге по опомени 200,00
- Коришћење интернета (30/60 мин.) 20,00/40,00
2. Услуге фотокопирања и књиговезнице Цена
- Формат А4 3,00
- Обострано формат А4 5,00
- Коричење (броширане/тврде) 150,00/250,00
- Репарација књиге 150,00-250,00
3. Услуге штампања, скенирања, нарезивања (CD/DVD) Цена
- Једна страна А4 (црно-бела) 5,00
- Једна страна са сликом А4 (црно-бела) 7,00
- Једна страна А4 (ласер колор) 40,00
- Једна страна А4 (колор) 25,00
- Скенирање/обрада 8,00/15,00
- Нарезивање (CD/DVD) 40,00
4. Припрема за штампу Цена
- Унос текста (једна страна А4) 100,00
- Коректура/лектура (једна страна А4) 15,00
- Прелом и припрема на паусу (једна страна А4) 15,00