Учитавајући гиф

УМЕТНИЧКA ЗБИРКA


 Св. пророк, 2003.
 Ратник, 1994.
 Предео, 2000.
 Преображење Господње, 1998.
 Дрво, 2000.
 Кровови, 1999.
 Пут залеђених стубова, 2006.
 Љубостиња, 2000.
 Распеће, 1998.
 Суво Цвеће, 1998.
 Јагоде и јасмин, 2000.
 Пут, 2003.
 Портрет девојке, 1987.
 Никола Тесла, 1993.
 Лазар, 1998.
 Стефан Дечански, 2000.
 K1-L2, 2005.
 Моравска раскршћа, 1996.
 Пејзаж, 1994.
 Композиција, 2000.
 Композиција I, 2006.
 Избеглице из Авганистана, 2002.
 Предео, 1998.
 Јесен на Морави, 1998.
 Вратница, 1985.
 Апстрактни пејзаж, 1999.
 Свето зачеће, 2000.
 Јутро у Пољни, 1998.
 Тло 2, 1998.
 Скица за таписерију, 1998.
 Композиција, 1998.
 Битка, 1970.
 Рељеф, 1998.
 Патике Жуте, 1996.
 Мртва природа, 2005.
 Стари Трстеник, угао Пешић, 1986.
 Срушени мост, 1999.
 Велико крдо коња, 1999.
 Кула, 2001.
 Спокојан, 2004.
 Свечаност, 1996.
 Никола Тесла, 1988.
 Галијано, 2000.
 Ража, 2006.
 Жена, 1996.
 Костим, 2004.
 Торзо, 2000.
 Наћве, 2004.
 Изнедравање, 1997.
 Балкан, 2005.
 Без назива, 1999.
 Слободна форма, 2000.