Учитавајући гиф

ЧЛАНСТВО


Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник годишње просечно упише преко 1.800 чланова, од чега око 700 бесплатно (сви чланови у Великој Дренови, затим предшколци, пензионери, сарадници и радници библиотеке...). Поред тога, библиотека три пута годишње, по месец дана, својим корисницима нуди упис са попустом – Васкршњи попуст (ускршњи месец), Месец књиге (октобар) и Божићни попуст (јануар), као и стални попуст за колективне уписе (преко 10 чланова).

Члан библиотеке се постаје уписом и плаћањем годишње чланарине. Чланство омогућава коришћење свих фондова годину дана. Услуге библиотеке могу користити само корисници са чланском картом.

За изгубљену чланску карту издаје се дупликат уз одговарајућу надокнаду.

Корисник може позајмити највише две књиге одједном (од тога само једну лектиру) на период од 15 дана. Корисник може да продужи рок позајмице књига телефоном, интернетом или лично на још 15 дана, а након тога плаћа дневну надокнаду за кашњење.

Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, корисник је дужан да замени истом.

Периодичне публикације, завичајне и референцне збирке се не издају на коришћење ван библиотеке.

Корисник је у обавези да приликом коришћења читаоница и интернета своју чланску карту преда библиотекару и исту преузме по завршетку.

Резервација библиотечке грађе је бесплатна и врши се усмено, у писаној форми, путем телефона и путем интернета. Резервисани материјал чека чланове 3 дана.

Материјал добијен из међубиблиотечке позајмице користи се само у Читаоници библиотеке, а евентуалне трошкове међубиблиотечке позајмице плаћа члан библиотеке.

Коришћење интернета је могуће са чланском картом библиотеке уз одговарајућу надокнаду.

Чланови библиотеке могу бесплатно користити рачунаре. У току рада на рачунару предају чланску карту библиотекару и материјално су одговорни за све кварове хардвера и софтвера.

Ако члан или корисник није задовољан услугама библиотеке има право на жалбу (књига сугестија и коментара у писаној форми или директору библиотеке).

Пословни језик је српски, писмо ћирилица.

Услуге Услуге