Учитавајући гиф

ИЗДАВАШТВО


Издавачка делатност Народне библиотеке „Јефимија“ обухвата уређење и припрему за штампу и објављивање књига разних жанрова, са акцентом на завичајне монографије и књиге завичајних аутора. Започета је објављивањем зборника „Савремена српска проза“, пре три деценије, да би се, у међувремену, проширила на објављивање књига и завичајних монографија, као и на већи број суиздања у оквиру знамените библиотеке „Хронике села“ Културно-просветне заједнице Србије. Од посебног значаја су издања библиотеке везана за: историју трстеничког краја, културу, просвету, здравство, пчеларство и друге области, као и за знамените завичајне личности, као што су академици Миодраг Ибровац и Добрица Ћосић.

Данас библиотека, као издавач, редовно објављује зборник „Савремена српска проза“, а као суиздавач са Народним универзитетом Трстеник и годишњак „Љубостињска приношења“, хронику и зборник радова културне манифестације „Јефимијини дани“. Број објављених завичајних монографија, књига завичајних аутора и других публикација варира од године до године и до сада је Народна библиотека „Јефимија“ објавила преко 100 наслова.

Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 15
Издање 16
Издање 17
Издање 18
Издање 19
Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 15
Издање 16
Издање 17
Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 15
Издање 16
Издање 17
Издање 18
Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 15
Издање 16
Издање 17
Издање 18
Издање 1
Издање 2
Издање 3
Издање 4
Издање 5
Издање 6
Издање 7
Издање 8
Издање 9
Издање 10
Издање 11
Издање 12
Издање 13
Издање 14
Издање 15
Издање 16
Издање 17
Издање 18
Издање 19
Издање 20
Издање 21
Издање 22
Издање 23
Издање 24
Издање 25
Издање 26
Издање 27
Издање 28
Издање 29
Издање 30
Издање 31
Издање 32
Издање 33
Издање 34
Издање 35