Учитавајући гиф

ЗАВИЧАЈНИ ФОНД


Од свог формирања 1992. године Завичајни фонд је непрестано увећаван, тако да данас овај фонд чини – близу 2.000 књига, од завичајне периодике издвајамо новине: „Вредан задругар“ (1905), „Народна воља“ (1935), „Информације“ (1961-1965), „Трибина“ (1966-1994), „Петолетка“ (1966-1994) и многе друге, затим часопис „Јефимија“ (1992-2012), зборник „Савремена српска проза“ (1988-2018) и годишњаке „Дубрава“ (2002-2018) и „Љубостињска приношења“ (2016-2018), као и огроман број некњижне грађе: више стотина разгледница и карата, на хиљаде фотографија, слајдова и негатива, огроман број рукописа и докумената, плаката и друге некњижне грађе.

Сва завичајна монографска грађа је обрађена у COBISS-у, а и остали део овог фонда је у обради. Корисницима библиотеке, поред више десетина завичајних књига и већи део серијских публикација, као и све разгледнице и велики број старих фотографија, доступни су и у дигиталном облику.

Завичајном фонду припада и богата Уметничка колекција од преко 250 разноврсних ликовних радова насталих спајањем више уметничких збирки – њен највећи и најзачајнији део чини збирка „Легат ЕД Трстеник – Завичајни уметници“, поклон синдиката „Електродистрибуције“ из Трстеника, затим „Поклон-збирка слика М. Мартеновића“, завичајног сликара који је живео у Енглеској, као и поклон-збирка цртежа завичајних уметника – „Портрети писаца Савремене српске прозе“, и, на крају, у ову колекцију улазе и разни уметнички радови сакупљани током година у библиотеци поклоном или откупом.