Учитавајући гиф

ФОТОГРАФИЈЕ


Народна библиотека „Јефимија“, поред своје велике радне фото и видео-документације, у свом завичајном фонду је прикупила и значајну збирку, претежно, старих фотографија, слајдова, негатива и микрофилмова. Овај, заиста, велики број разноврсне фото-грађе је, углавном, настао захваљујући сарадницима и пријатељима библиотеке и њиховим поклонима. Библиотека им се и овом приликом захваљује, посебно Банету Бабићу Пекинцу, трстеничком колекционару, и Горици Карић, просветном раднику и ауторки завичајних монографија.

Приликом набавке и прикупљања ове збирке текао је и процес дигитализације, тако да библиотека данас има више стотина старих фотографија у дигиталном формату. Овај број је увећан и фотографијама из колекција и албума које су у власништву старих трстеничких породица и појединаца.

[БАБИЋ Живојин (1881-1954), трстенички трг.] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 48х39 cm
[ЧОВЕК са фесом] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 47х36 cm
[С. МИЛЕТИЋ са породицом] [Сликовна грађа]. - Врњачка Бања : Фотограф Крчмаревић, [1914]. - 1 фотографија : црно-бела ; 27х35 cm
РАКА и Мара [Сликовна грађа] : Старом свату за успомену. - Трстеник : б. и., [1921]. - 1 фотографија : црно-бела ; 33х27 cm
[МАЈКА и ћерке] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 25х18 cm
[ВОЈНИЦИ] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 13х18 cm
[БОГДАН Максимoвић] [Сликовна грађа]. - Краљево. : А. Ћирић Ердоглија, [око 1934]. - 1 фотографија : црно-бела ; 25х18 cm
[ХОТЕЛ Топаловић] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х16 cm
[МАЈКА са децом] [Сликовна грађа]. - Крушевац : Фотограф М. Мандић, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[ПОРОДИЦА] [Сликовна грађа] : Оцу и мајци за спомен од сина и снаје и унука. - Београд : Краљ. срп. двор. фотограф Никола Лекић [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[РОЂАКЕ] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[МИЛАН Жужа и Персида С. Николић] [Сликовна грађа]. - б. м. : б. и., [око 1912]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[ДРАГУТИН Поповић са супругом] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 16х11 cm
[АЋИМОВИЋ] [Сликовна грађа]. - Београд : Дворски фотограф Милан Јовановић, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[БОГДАН Максимивић са супругом и сином] [Сликовна грађа]. - Краљево. : А. Ћирић Ердоглија, [око 1934]. - 1 фотографија : црно-бела ; 15х11 cm
[ХОТЕЛ Топаловић] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 15х11 cm
[ПОРУЧНИК С. Ђокић] [Сликовна грађа]. - Београд : Атеље Кенинг [1900]. - 1 фотографија : црно-бела ; 17х11 cm
[Портрет I] [Сликовна грађа]. - Ниш : Дворски фотограф Петар М. Аранђеловић, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ДЕЧАК] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ЖЕНА са лепезом] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[МАЈКА  и ћерке] [Сликовна грађа]. - Ниш : Јосиф Ђ. Гуелмино, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ЖЕНА] [Сликовна грађа]. - Крагујевац : С. Јовановић, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[МЛАДИЋ] [Сликовна грађа]. - [Вењачка Бања] : Крчмаревић фотогтаф, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ДВА војника] [Сликовна грађа]. - Крагујевац : Љ. Ћ. Ђонић, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[МОМАК] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ПАР] [Сликовна грађа]. - Београд : С. Мојсиловић, [1900?]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х7 cm
[ВОЈНИК с пушком] [Сликовна грађа]. - [б. м. : б. и., б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 9х11 cm
[ПОПОВИЋ Михајло (1827-1906)] [Сликовна грађа]. - Београд : Д. Катић, [1881?]. - 1 фотографија : црно-бела ; 11х6 cm
[СОФИЈА] [Сликовна грађа] : Мојој мајци и сестри за сећање. - Београд : С. Алкалај, [б. г]. - 1 фотографија : црно-бела ; 7х5 cm
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Photo 6
Photo 7
Photo 8
Photo 9
Photo 10
Photo 11
Photo 12
Photo 13
Photo 14
Photo 15
Photo 16
Photo 17
Photo 18
Photo 19
Photo 20
Photo 21
Photo 22
Photo 23
Photo 24
Photo 25
Photo 26
Photo 27
Photo 28
Photo 29
Photo 30
Photo 31
Photo 32
Photo 33
Photo 34
Photo 35
Photo 36
Photo 37
Photo 38
Photo 39
Photo 40
Photo 41
Photo 42
Photo 43
Photo 44
Photo 45
Photo 46
Photo 47
Photo 48
Photo 49
Photo 50
Photo 51
Photo 52
Photo 53
Photo 54
Photo 55
Photo 56
Photo 57
Photo 58
Photo 59
Photo 60
Photo 61
Photo 62
Photo 63
Photo 64
Photo 65
Photo 66
Photo 67
Photo 68
Photo 69
Photo 70
Photo 71
Photo 72
Photo 73
Photo 74
Photo 75
Photo 76
Photo 77
Photo 78
Photo 79
Photo 80
Photo 81
Photo 80
Photo 81
Photo 82
Photo 83