Учитавајући гиф

О НАМА


Зграда Библиотеке

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ЈЕФИМИЈА“ ТРСТЕНИК

Кнегиње Милице 16
37240 ТРСТЕНИК
Текући рачун: 840-366664-19
ЈБКЈС: 07627
ПИБ: 101987788
Регистрациони број: 6190704080
Матични број: 17125478
Шифра делатности: 092511

Трстеник је, према до сада познатим подацима, имао Читаоницу 1869. године са око 15 домаћих и страних листова и 41 чланом. Читаоница је престала са радом 1873. године. Нема података да је све до 1954. године постојала градска библиотека или читаоница (у том периоду се помиње једино библиотека Грађанске школе, касније Гимназије). Захваљујући великом библиофилу и колекционару, Бошку Николићу, основан је Иницијативни одбор за формирање градске библиотеке, прикупљене су књиге и 19. фебруара 1954. године Савет за просвету и културу Народног одбора општине у Трстенику донео је Решење да се оснује Градска библиотека са читаоницом. Библиотека је више деценија била у саставу Радничког, односно Народног универзитета, а од 31. марта 1997. године ради као самостална установа мењајући назив у Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник, поневши име прве српске песникиње, монахиње Јефимије. Стручни надзор над радом библиотеке врши матична библиотека Крушевац.

Народна библиотека „Јефимија“ Трстеник располаже фондом од преко 100.000 књига, разноврсним фондом периодике и великим бројем некњижне грађе. Просечан годишњи број чланова библиотеке је око 1.500. Сав библиотечки фонд је дигитално евидентиран, a oд 2008. године библиотека је и у јединственом дигиталном библиотечком систему COBISS.SR. У Народној библиотеци „Јефимија“ је укупно запослено 11 радника. Технички је добро опремљена и већи део простора је климатизован. За свој рад библиотека у Трстенику користи простор од 350 метара квадратних на првом спрату зграде Народног универзитета. У њему су смештени: Позајмно одељење за одрасле, Научно одељење и Читаоница са интернетом, Завичајно одељење, књиговезница и канцеларија директора. У склопу просторне целине је и сала „Већница“ која се користи за књижевне програме. Поред тога, Народна библиотека „Јефимија“ користи и изнајмљени простор у згради бивше трстеничке школе „Свети Сава“ која се налази преко пута, поред храма Свете Тројице у Трстенику. Ту су смештене поклон-збирке књига и рукописа: др Животија Ђорђевића, др Радоша Смиљковића, академика Добрице Ћосића, проф. Јанка Свеншека, Бошка Николића и Милорада-Миће Мартеновића, као и неколико хиљада књига из резервних фондова библиотеке.

Од 1. октобра 2019. године, у ову зграду је измештено комплетно Дечје одељење библиотеке, тако да је формирана нова просторна целина библиотеке у приземљу зграде, укупне површине око 200 метара квадратних, у чијем саставу је и новоизграђени амфитеатар у дворишту и услужна сала за књижевне и културно-уметничке програме. Премештањем Дечјег одељења створени су бољи услови за рад са децом и омладином у трстеничкој општини, а уједно је проширено и Научно одељење са Читаоницом.

У саставу Народне библиотеке „Јефимија“ је и Подручно одељење у Великој Дренови, са фондом од око 20.000 књига и поклон-збиркама: академика Добрице Ћосића, патријарха Германа и академика Драгомира Ћосића.

Библиотека је, поред осталог, и организатор или суорганизатор великог броја књижевних и културно-просветних програма од којих издвајамо традиционалне: књижевну манифестацију „Савремена српска проза“, дечју манифестацију „Читалачка значка“ и културно-духовну манифестацију „Јефимијини дани“.

У оквиру своје издавачке делатности Народна библиотека „Јефимија“ је, поред зборника „Савремена проза“, објавила преко 90 књига из разних области. Од посебног су значаја монографије насеља и историјске хронике које употпуњују поглед на богату историјску прошлост и културно и духовно наслеђе трстеничког подручја.

У власништву библиотеке је и значајна поклон-збирка ликовних радова „Легат Електродистрибуције Трстеник – Завичајни уметници“ са око 200 експоната који су, за сада, смештени у згради Електродистрибуције Трстеник.

Стара Зграда Школе
Стара Зграда Библиотеке
Стара Зграда Библиотеке