Учитавајући гиф

USLUGE


Pored bogatog i raznovrsnog bibliotečkog fonda koji se redovno dopunjava i zanavlja i savremeno i tehnički uređenog prostora, Narodna biblioteka „Jefimija“, preko svojih službi koje su organizovane kao: Pozajmno odeljenje za odrasle, Naučno odeljenje sa čitaonicom, Zavičajno odeljenje, Dečje odeljenje, Odeljenje poklon-zbirki i Područno odeljenje u Velikoj Drenovi, svojim korisnicima, svakog radnog dana nudi: godišnje učlanjenje, stručnu pomoć radnika biblioteke, korišćenje Čitaonice kapaciteta 12 radnih mesta, koršćenje Internet čitaonice sa tri računara, usluge fotokopiranja, štampanja, skeniranja i narezivanja C-dea i Di-vi-dija, knjigovezačke usluge, kao i usluge pripreme za štampu.

Korisnicima, članovima biblioteke, kojih je, već niz godina, prosečno oko 1.800, omogućena je i rezervacija knjiga i međubibliotečka pozajmica.

Članovima biblioteke i istraživačima je na usluzi i bogat fond zavičajne građe, stručna pomoć i dva čitalačka mesta sa računarima i internetom. Digitalizacijom ova značajna građa postaje dostupna svima putem interneta.

Biblioteka svojim članovima, korisnicima i građanstvu redovno organizuje književno-kulturne manifestacije i događanja, predstavljanje knjiga, predavanja i izložbe.

Usluge