Учитавајући гиф

CENOVNIK USLUGA


CENOVNIK USLUGA ZA 2019. GODINU

1. Upis i druge usluge Cena
- Odrasli 500,00
- Odrasli (sa popustom) 400,00
- Deca (školska) i studenti 400,00
- Deca (školska) i studenti (sa popustom) 300,00
- Kolektivni upis (po članu) 300,00
- Nova članska karta 50,00
- Dnevna nadoknada za zadržavanje knjige 3,00
- Zadržavanje knjige duže od 30 dana 100,00
- Vraćanje knjige po opomeni 200,00
- Korišćenje interneta (30/60 min.) 20,00/40,00
2. Usluge fotokopiranja i knjigoveznice Cena
- Format A4 3,00
- Obostrano format A4 5,00
- Koričenje (broširane/tvrde) 150,00/250,00
- Reparacija knjige 150,00-250,00
3. Usluge štampanja, skeniranja, narezivanja (CD/DVD) Cena
- Jedna strana A4 (crno-bela) 5,00
- Jedna strana sa slikom A4 (crno-bela) 7,00
- Jedna strana A4 (laser kolor) 40,00
- Jedna strana A4 (kolor) 25,00
- Skeniranje/obrada 8,00/15,00
- Narezivanje (CD/DVD) 40,00
4. Priprema za štampu Cena
- Unos teksta (jedna strana A4) 100,00
- Korektura/lektura (jedna strana A4) 15,00
- Prelom i priprema na pausu (jedna strana A4) 15,00