Учитавајући гиф

ČLANSTVO


Narodna biblioteka „Jefimija“ Trstenik godišnje prosečno upiše preko 1.800 članova, od čega oko 700 besplatno (svi članovi u Velikoj Drenovi, zatim predškolci, penzioneri, saradnici i radnici biblioteke...). Pored toga, biblioteka tri puta godišnje, po mesec dana, svojim korisnicima nudi upis sa popustom – Vaskršnji popust (uskršnji mesec), Mesec knjige (oktobar) i Božićni popust (januar), kao i stalni popust za kolektivne upise (preko 10 članova).

Član biblioteke se postaje upisom i plaćanjem godišnje članarine. Članstvo omogućava korišćenje svih fondova godinu dana. Usluge biblioteke mogu koristiti samo korisnici sa članskom kartom.

Za izgubljenu člansku kartu izdaje se duplikat uz odgovarajuću nadoknadu.

Korisnik može pozajmiti najviše dve knjige odjednom (od toga samo jednu lektiru) na period od 15 dana. Korisnik može da produži rok pozajmice knjiga telefonom, internetom ili lično na još 15 dana, a nakon toga plaća dnevnu nadoknadu za kašnjenje.

Oštećenu ili izgubljenu bibliotečku građu, korisnik je dužan da zameni istom.

Periodične publikacije, zavičajne i referencne zbirke se ne izdaju na korišćenje van biblioteke.

Korisnik je u obavezi da prilikom korišćenja čitaonica i interneta svoju člansku kartu preda bibliotekaru i istu preuzme po završetku.

Rezervacija bibliotečke građe je besplatna i vrši se usmeno, u pisanoj formi, putem telefona i putem interneta. Rezervisani materijal čeka članove 3 dana.

Materijal dobijen iz međubibliotečke pozajmice koristi se samo u Čitaonici biblioteke, a eventualne troškove međubibliotečke pozajmice plaća član biblioteke.

Korišćenje interneta je moguće sa članskom kartom biblioteke uz odgovarajuću nadoknadu.

Članovi biblioteke mogu besplatno koristiti računare. U toku rada na računaru predaju člansku kartu bibliotekaru i materijalno su odgovorni za sve kvarove hardvera i softvera.

Ako član ili korisnik nije zadovoljan uslugama biblioteke ima pravo na žalbu (knjiga sugestija i komentara u pisanoj formi ili direktoru biblioteke).

Poslovni jezik je srpski, pismo ćirilica.

Usluge Usluge