Почетна ИНФОРМАЦИЈЕ УСЛУГЕ И ЦЕНОВНИК


УСЛУГЕ БИБЛИОТЕКЕ
Монографска и серијска публикација (књиге, брошуре, часописи, новине, алманаси, календари, зборници радова...)

Некњижни материјал (рукописи, фотографије и разгледнице, мапе и илустрације, плакати, памфлети, флајери...)

  • Аудиовизуелна грађа (грамофонске плоче, аудио касете, CD-ROM, DVD, CD, видео касете...)
  • Читаоница са 12 корисничких места
  • Интернет читаоница са 6 корисничких места
  • Књиговезачке услуге
  • Остале услуге: фотокопирање, дигитална штампа (колор и црно-бела), скенирање, нарезивање CD и DVD, припрема за штампу (уређење, ликовно уређење, унос текста, прелом, лектура и коректура, пауси...)
  • Организација културних манифестација, промоција књига и књижевних вечери.

ЦЕНОВНИК


Чланарина
   Почасни чланови бесплатно    
   Незапослени (уз доказ) бесплатно    
   Предшколска деца и ђаци прваци      бесплатно    
   Запослени 350,00    
   Ученици и студенти   250,00    
   Колективни упис                 200,00    
Чланска карта
   На упису    бесплатно    
   Замена (у случају губитка, уништења)         50,00    
Опомене
   Дневна надокнада за задржавање књиге                   3,00    
   Задржавање књиге дуже од 30 дана 100,00    
   Враћање књиге по опомени 200,00    
Корисник је дужан да изгубљену или оштећену књигу замени истом, а ако књига није више у продаји новчану надокнаду процењује Комисија.

Фотокопирање и дигитална штампа
   А4 3,00    
   А4 обострано 5,00    
   А4 црно-бела 5,00    
   А4 црно-бела са сликом 8,00    
   А4 колор 50,00    
Коришћење рачунара
   Интернет 1 сат                                     40,00     
   Рачунар бесплатно     
Остале услуге
   Скенирање            8,00     
   Скенирање и обрада 15,00     
   Нарезивање (CD/DVD) 50,00     
   Унос текста (једна страна А4) 100,00     
   Коректура/лектура (једна страна А4) 15,00     
   Прелом и припрема на паусу (једна страна А4) 15,00      
Књиговезачке услуге
   Коричење                                                       150,00-250,00    
   Репарација књиге 150,00-200,00    
nbs
krusevac

ministarstvo
opstina