Почетна ИНФОРМАЦИЈЕ ЧЛАНСТВО И КОРИШЋЕЊЕ

ЧЛАНСТВО

Члан библиотеке се постаје уписом и плаћањем годишње чланарине. Чланство омогућава коришћење свих фондова годину дана. Услуге Библиотеке могу користити само корисници са чланском картом.
За изгубљену чланску карту издаје се дупликат уз одговарајућу надокнаду.

КОРИШЧЕЊЕ

Корисник може позајмити највише две књиге одједном, од тога само једну лектиру, на период од 20 дана (корисник може да продужи рок позајмице књига телефоном, интернетом или лично).
Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, корисник је дужан да замени истом.
Периодичне публикације, завичајне и референцне збирке се не издају на коришћење ван Библиотеке.
Корисник је у обавези да приликом коришћења читаоница своју чланску карту преда библиотекару и исту преузме по завршетку.
Резервација библиотечке грађе је бесплатна. Грађа се може усмено резервисати, у писаној форми, путем телефона и путем интернета. Резервисани материјал чека чланове 3 дана.
Материјал добијен из међубиблиотечке позајмице користи се само у читаоници библиотеке, а евентуалне трошкове међубиблиотечке позајмице плаћа члан библиотеке.
Коришћење Интернета је могуће са чланском картом Библиотеке уз одговарајућу надокнаду.
Чланови библиотеке могу бесплатно користити рачунаре. У току рада на рачунару предаје чланску карту библиотекару и материјално је одговоран за све кварове хардвера и софтвера.
Ако члан или корисник није задовољан услугама библиотеке има право на жалбу (књига сугестија и коментара у писаној форми или директору библиотеке).
Пословни језик је српски, писмо ћирилица.
 
nbs
krusevac

ministarstvo
opstina