Почетна ИНФОРМАЦИЈЕ

                              
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ЈЕФИМИЈА"
ТРСТЕНИК

Кнегиње Милице 16
37240 Трстеник

Директор: Верољуб Вукашиновић

Регистрациони број: 6190704080
Матични број: 17125478
Шифра делатности: 092511
ПИБ: 101987788
Текући рачун: 840-366664-19

            nbs
krusevac

ministarstvo
opstina