Почетна О БИБЛИОТЕЦИ ОДЕЉЕЊА ЧИТАОНИЦА

ЧИТАОНИЦА

citaonica1
Ч
итаоница Народне библиотеке "Јефимија" је капацитета 12 читалачких места и 6 интернет места (4096/512 Kb/s).
У Читаоници је смештен приручни фонд (лексикони, енциклопедије, речници, монографије), књижевна критика и периодика. Овај фонд броји око 6.000 и смештен је у затвореним витринама. Простор је лепо уређен, климатизован, квалитетно осветљен, озвучен и опремљен техиком за аудио-визуелне презентације.
Библиотека овај простoр (спојен са Дечјим одељењем) користи и за мање књижевне и културне програме и за "округле столове" критике у оквиру књижевне манифестације "Савремена српска проза".

РАДНО ВРЕМЕ 
Радним даном од 8.00 до 20.00 (суботом не ради)

Народна библиотека "Јефимија" располаже богатим фондом различитих часописа, као и дневним листовима и илустрованим ревијама.
За кориснике су доступни следећи часописи:

novine
"Летопис Матице српске", "Кораци", "Багдала", "Повеља", "Градина", "Савременик", затим "Књижевне новине", "Књижевни реч", "Просветни преглед", ревије "НИН" и "Шуме", локалне новине "Трибина" и дневни листови "Политика", "Вечерње новости" и "Данас".
nbs
krusevac

ministarstvo
opstina